NOVÝ DOMOV - Kto sme?

Image

Viac ako len
"zariadenie pre seniorov”

Sme menšie zariadenie pre seniorov v horskom prostredí pod Kráľovou hoľou. Zriaďovateľom je nezisková organizácia NOVÝ DOMOV.

Náš pracovný tím sa skladá z deviatich odborne kvalifikovaných pracovníkov.

Víziou neziskovej organizácie NOVÝ DOMOV je byť poskytovateľom kvalitnej sociálnej služby
na odbornej úrovni a vytvoriť príjemný nový domov s láskavým prístupom a úprimným záujmom o
každého klienta.

Naši klienti a MY

Snažíme sa podporovať nielen fyzické, ale aj duševné blaho seniorov. To znamená podporu pri rozvoji záujmov a zručností, ako aj poskytovanie priestoru na vyjadrovanie názorov a potrieb. Pre klientov zabezpečujeme spoločenské aktivity a záujmovú činnosť a to na základe mesačného plánu záujmovej činnosti, ktorý pripravujeme spoločne s aktívnou účasťou našich klientov. Na nádvorí zariadenia sú vytvorené podmienky pre aktivizáciu klientov, ktorým práca v záhrade prináša radosť.

Ľudský prístup a individuálna starostlivosť

Základným pilierom je ľudský prístup k starostlivosti. Individuálny prístup znamená, že sa zohľadňuje nielen fyzické, ale aj emocionálne a sociálne potreby seniorov.

Starostlivosť poskytuje odborný personál, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb, pozná ľudskoprávne štandardy a pravidelne sa zúčastňuje vzdelávacích aktivít v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Ľudský prístup a individuálna starostlivosť

Príjemné a bezpečné prostredie

Zariadenia pre seniorov sa snažia vytvoriť prostredie, ktoré je domovom v pravom zmysle slova. To zahŕňa komfortné a dobre vybavené izby, spoločenské priestory na stretnutia a aktivity, ako aj pekné vonkajšie priestory na prechádzky a relaxáciu. Dôležitou súčasťou je tiež bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečujú pocit bezpečia a istoty.

Aktivity a sociálna interakcia

Pre seniorov je dôležitá aj aktívna a spoločenská interakcia. Zariadenia preto často ponúkajú rôzne aktivity a programy, ktoré podporujú fyzickú, mentálnu a emocionálnu pohodu. Tieto aktivity môžu zahŕňať cvičenie, umenie a remeslá, spoločenské podujatia, výlety a odborné prednášky.

Aktivity a sociálna interakcia

Výborná strava a stravovanie

Kvalitná strava je dôležitou súčasťou každodenného života a zdravia seniorov. Zariadenia preto často ponúkajú výborné stravovanie, ktoré je nielen chutné, ale aj vyvážené z hľadiska nutričnej hodnoty. Ponúkané jedlá by mali zohľadňovať individuálne potreby a preferencie.

Podpora osobného rozvoja a zmysluplného života

Zariadenia sa snažia podporovať nielen fyzické, ale aj duševné blaho seniorov. To znamená podporu pri rozvoji záujmov a zručností, ako aj poskytovanie priestoru na vyjadrovanie názorov a potrieb.

Podpora osobného rozvoja a zmysluplného života

Všetky tieto prvky spolu prispievajú k vytvoreniu prostredia, ktoré je nielen starostlivé a podporné, ale aj príjemné a napĺňajúce. Spokojnosť klientov je tak často výsledkom komplexného prístupu, ktorý berie do úvahy nielen ich zdravotný stav, ale aj ich celkovú kvalitu života.

Copyright © 2024 All rights reserved - www.novydomov.eu    |    AVENIS Pro s.r.o. Výroba web stránok a e-shopov   l   www.avenis.sk