NOVÝ DOMOV centrum sociálnych služieb

O násKontaktujte nás
Image
www.novydomov.eu
www.novydomov.eu
www.novydomov.eu
www.novydomov.eu
www.novydomov.eu
www.novydomov.eu

Poskytujeme starostlivosť s láskou a dôstojnosťou

Sme tu pre Vás už 19 rokov

  • 2005
  •  
  • 2024


19 rokov spokojnosti - 19 rokov pomoci a pozornosti

Nový domov plný opatery, pohody a úsmevu.

Naša vízia

Naša vízia

Víziou neziskovej organizácie NOVÝ DOMOV je byť poskytovateľom sociálnej služby na odbornej úrovni a vytvoriť domov s úprimným záujmom o každého klienta.
Viac...
Naša vízia

Naša vízia

Víziou neziskovej organizácie NOVÝ DOMOV je byť poskytovateľom sociálnej služby na odbornej úrovni a vytvoriť domov s úprimným záujmom o každého klienta.
Viac...
Ľudský prístup a individuálna starostlivosť. Základným pilierom je ľudský prístup k starostlivosti.  Personál je odborne vyškolený.  nielen v medicínskych zručnostiach, ale aj v empatii a porozumení potrebám každého jednotlivého klienta. Starostlivosť poskytuje odborný personál, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb,  pozná ľudskoprávne štandardy a pravidelne sa zúčastňuje vzdelávacích aktivít v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Pocit dôležitosti

U nás je dôležitý priestor na vyjadrovanie potrieb a názorov, čo vedie k pocitu zmysluplnosti a účasti.

Rodinný prístup

Zariadenie pre seniorov sa snaží vytvoriť atmosféru rodinného prostredia, kde je klientom poskytovaná starostlivosť s láskou a úctou, čo prispieva k pocitu príslušnosti a blízkosti.

Copyright © 2024 All rights reserved - www.novydomov.eu    |    AVENIS Pro s.r.o. Výroba web stránok a e-shopov   l   www.avenis.sk