NOVÝ DOMOV - centrum sociálnych služieb

Kontaktný formulár

Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Image

Adresa:

  • Vaľkovňa 37, 976 69 Vaľkovňa
  • riaditeľka zariadenia pre seniorov: Mgr.Anežka Maková
  • email: novydomov@gmail.com
  • mobil: 0911 646 645
  • služba - zariadenie pre seniorov: 048 / 6196 406

Fakturačné údaje:

  • Nezisková organizácia NOVÝ DOMOV
  • IČO: 31908772
  • DIČ: 2021578570
  • Číslo účtu: SK74 7500 0000 0040 1491 3589

Copyright © 2024 All rights reserved - www.novydomov.eu    |    AVENIS Pro s.r.o. Výroba web stránok a e-shopov   l   www.avenis.sk